"Orpheus" by Dimitris Sykias at the Greek National Opera. With mezzo-soprano Elena Marangou

Slideshow