"Orpheus" by D. Sykias at the Greek National Opera (with Elena Marangou)

Slideshow